top of page

ZŁOM

ODPADY

IKL Logo.png
Gospodarka odpadami

Kompleksowa gospodarka odpadami od A do Z


Zakres usług:

-   dostosowane pojemników do gromadzenia odpadów;

-   wybór najlepszych miejsc unieszkodliwiania odpadów;

-   transport odpadów do miejsc unieszkodliwiania;

-   organizacja miejsc zbierania odpadów;

-   wsparcie w zakresie sprawozdań, wniosków i BDO;

-   miesięczne sprawozdania z obrotu odpadami;

-   nadzór nad gospodarką odpadami;

-   czyszczenie separatorów i kanalizacji;

-   zimowe utrzymanie terenu.

PROJEKTY

bottom of page